Categorie:The Keshe Foundation

Uit Keshe Foundation Wiki nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Mehran Tavakoli Keshe. Source: Keshe Foundation, 2016

De Keshe Foundation is een onafhankelijke, non-profit en niet-religieuze organisatie, opgericht door nucleair ingenieur Mehran Tavakoli Keshe, die zich richt op het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, nieuwe technologieën, en nieuwe oplossingen voor grote wereld problemen zoals hongersnood, watertekort, gebrek aan elektrische stroomvoorziening, klimaatverandering, en ziekte door het gebruik van speciaal ontwikkelde plasmareactoren, die de mensheid ook de mogelijkheid zullen geven, om in de verre ruimte te reizen.

Mehran Tavakoli Keshe werd in 1958 in Iran geboren als zoon van een röntgeningenieur. Hij maakte op zeer jonge leeftijd kennis met de wereld van straling en nucleaire wetenschap. In 1981 studeerde hij af aan het Queen Mary College, Universiteit van Londen, als nucleair ingenieur, gespecialiseerd in de besturing van reactortechnologie. Sindsdien heeft hij jaren gewerkt aan het voltooien van een systeem, voor de productie van zwaartekracht en energie met behulp van een radioactieve, waterstofgevoede reactor die schoon en veilig is. Hij heeft alle aspecten van het ontwerp van een nieuw plasma-nucleair systeem vanaf het prille begin tot het huidige stadium behandeld. Dit omvatte het ontwerp, de brandstof, testen en praktische toepassingen. Hij heeft zich geconcentreerd op het voltooien van het volledige scala van zijn technologie, voor het te lanceren in de wetenschappelijke wereld en industrie. De intellectuele eigendommen met betrekking tot deze technologie zijn overgedragen aan de Stichting de Keshe Foundation.
Magnetic fields. Source: Keshe Foundation, 2016
Superposition of magnetic fields leads to magnetical and gravitational fields. Source: Keshe Foundation, 2016

De essentie van Keshe Technologie

Magnetische velden gedefinieerd

Sinds E-MC² van Albert Einstein is het een wetenschappelijk geaccepteerd feit, dat materie omgezet kan worden in energie, en omgekeerd. Dit betekent dat materie en energie van nature hetzelfde moeten zijn.

Alles dat bestaat, in heel de schepping bestaat uit 'magnetische velden'. Deze velden hebben de twee ferromagnetische eigenschappen: aantrekking en afstoting. Tegenover gestelde polen, trekken de polen elkaar aan, terwijl gelijke polen elkaar afstoten.

Magnetische en gravitatievelden gedefinieerd

Een superpositie van magnetische velden, die een naar buiten gerichte kracht creëren, vanuit het respectievelijke centrum (een uitgaande veldstroom), Keshe verwijst naar magnetisch (hoofdletter M) of, voor beter onderscheid in gesproken taal, magnetisch, wat een woord is geïntroduceerd door Keshe voor dit speciale doel. De omgekeerde superpositie van magnetische velden, die een naar binnen gerichte kracht, naar het respectievelijke centrum ontwikkelen (een inwaartse veldstroom) verwijst naar Keshe als gravitatief (hoofdletter G).

Magnetische veldstroming geeft velden vrij aan de omgeving, en is daarom beschikbaar voor organismen die deze nodig hebben, terwijl Gravitatie veldstroming velden uit de omgeving absorbeert. Gravitatie veldstroming zal bijvoorbeeld velden absorberen, van een organisme, dat velden in overvloed heeft, de velden die het niet nodig heeft, en velden die voor het organisme verkeerde zijn.

Wat is plasma?

Elk fysiek object (elektron, atoom, zandkorrel, plant, dier, mens, planeet, ster, melkweg, universum, etc.) is niets meer dan een opeenstapeling van magnetische velden, waarnaar Keshe verwijst als plasmatische magnetische velden. Deze plasmatische magnetische velden bestaan ​​uit een enorme hoeveelheid individuele magnetische velden. Plasmatische magnetische velden zijn driedimensionaal, waarbij de beweging en het oppervlak worden bepaald door de individuele magnetische velden in het object. Elk van deze plasmatische objecten wordt een plasma genoemd en wordt gedefinieerd door de veldinhoud erin.

De Keshe Foundation gebruikt het woord plasma niet op dezelfde manier als dat het in de standaardfysica wordt gebruikt. De Stichting verwijst niet naar de toestand van een geïoniseerd gas wanneer ze 'plasma' zeggen. Plasma wordt door de Foundation gedefinieerd als de gehele inhoud van velden die zich ophopen, en een object creëren. Het wordt NIET gedefinieerd door zijn fysieke kenmerken zoals ionisatie en temperatuur, bijvoorbeeld: Plasma verwijst uitsluitend naar de eigenschappen van de velden waaruit een object bestaat.

In de meeste gevallen reiken velden veel verder dan de fysieke grenzen van het object in kwestie. Ook zijn er veldcomposities (plasma's) die al losstaan ​​van hun fysieke bron en zich in een niet-fysieke vorm (als een zuiver veldlichaam) door de ruimte verplaatsen naar een ander fysiek (of niet-fysiek) object. De beweging van deze veld opeenhoping wordt beschouwd als een soort van 'stroming'. De Foundation definieert daarom energie, als velden die bewegen en in de ruimte stromen van punt A naar punt B.


GANS for "producing" magnetic and gravitational fields. Source: Keshe Foundation, 2016

Wat is GaNS?

Bepaalde atomen en moleculen geven magnetische en/of zwaartekrachtvelden vrij en/of absorberen deze. Vrijgegeven velden zijn beschikbaar, om door andere objecten te worden geabsorbeerd. De Keshe Foundation heeft een manier ontwikkeld om deze vrij stromende velden uit de omgeving te verzamelen in een bruikbare substantie die Keshe GaNS noemde.

Een organisme zal bijvoorbeeld velden uitzenden waarvan die zichzelf wil scheiden (zich van ontdoen ) en zal velden absorberen ,die het kan gebruiken, of waaraan het een dringende behoefte heeft. De vereiste is dat de geschikte velden voor absorptie beschikbaar moeten zijn in de onmiddellijke omgeving van het organisme.
Schematic View of Plasma Coil Unit. Source: Keshe Foundation, 2016

Er is een methode ontwikkeld door de Foundation, die bestaat uit componenten die velden kunnen absorberen en GaNS kunnen creëren; een stof die bestaat in een speciale staat van opeenhoping. Verschillende soorten GaNS kunnen worden gemaakt, met verschillende gewenste energetische eigenschappen, die afzonderlijk of in combinatie, voor verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt. Elk type GaNS heeft een specifieke veldsterkte, afhankelijk van de chemische elementen binnen de GaNS.

Door gebruik te maken van verschillende GaNS 'met verschillende veldsterkten, of door gebruik van nano-gecoate dubbele spoelen, met plasma batterijen, word een gerichte veldstroom van de sterkere naar de zwakkere veld opgewekt.

Als deze veldgroepen door een organisme worden geleid, heeft het organisme de mogelijkheid, om de benodigde velden van deze veldgroepen te absorberen, of om een ​​overschot aan velden vrij te geven aan de omgeving, of ze kunnen worden verzameld in een GaNS, die je daar voor kan gebruiken.

Met deze technologie worden de zelf helende krachten van het organisme ondersteund, op het niveau van de velden die het organisme zelf opbouwt. Daarom is de behoefte aan chemische stoffen en processen niet nodig, omdat genezing plaatsvindt op het niveau van magnetische veldinteractie.

Plasma-spoelen (Spiralen)

Plasma-spoelen zijn gemaakt van twee nano-gecoate dubbele spoelen. Elke dubbele spoel bestaat uit twee spoelen, die op een specifieke manier zijn gewikkeld en aangesloten (spoelblauwdrukken zijn beschikbaar op de website van de Keshe Foundation). De twee dubbele spoelen zijn 90 graden ten opzichte van elkaar gemonteerd. Verschillende soorten en combinaties van GaNS 'worden op de spoelen geplaatst, om veldgroepen van verschillende veldsterkten te creëren. In het midden van de dubbele spoelen ontstaat een Plasmaveld.

Een organisme is gemaakt van velden, en kan worden geplaatst tussen de spoelen van het apparaat dat de Keshe Foundation een plasmakoelsysteem noemt. In het midden van de eenheid, in de ruimte waarin het organisme zich zou bevinden, lopen de zwaartekracht( Gravitatie )- en Magnetisch velden, gecreëerd door de spoelen van het apparaat, deze velden gaan een interactie (uitwisseling,communicatie) aan met de velden van het organisme.

Als gevolg van de interactie met de velden van de spoelen, en die van het organisme vindt een balancering plaats. De procedure is voltooid wanneer het organisme en de spoelen in balance zijn.

De kracht van de velden die door de spoelen worden gecreëerd, neemt niet af, omdat de spoelen voortdurend velden uit de omgeving aantrekken en verzamelen en verwijderen.

Ondercategorieën

Deze categorie bevat de volgende 2 ondercategorieën, van een totaal van 2.

Pagina’s in categorie "The Keshe Foundation"

Deze categorie bevat de volgende pagina.